ELFT - Általános Iskolai Szakcsoport

XXXII. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny

„Nem azt akarom, hogy megtanuljanak bizonyos geometriai szabályt, a célom, hogy szokják a munkát, tanuljanak meg dolgozni.”
Öveges József          


Öveges József Fizikaverseny

A XXXII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY KIÍRÁSA

2021-2022. TANÉV

 

A verseny meghirdetője és rendezője: Eötvös Loránd Fizikai Társulat.

Társrendezők:

 • Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

 • Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr.

A verseny célja: tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó képességek fejlesztése, stb.), a fizika tanulás népszerűsítése, kapcsolatok kialakítása az anyaországi és a határon túli résztvevők (tanárok, tanulók) között.

A verseny hivatalos nyelve: magyar

A verseny kategóriái:

 • az 1-2. fordulóban egységes (általános- és középiskolás diákok azonos feladatsort kapnak és közös az értékelés),

 • a 3. fordulóban általános- és középiskolai kategória (a bejutásban, az értékelésben)

A jelentkezés és a részvétel feltételei: részt vehet minden, legfeljebb 8. osztályos tanuló.

A versenyen használható eszköz:

 • íróeszköz,
 • számológép,
 • a rendezők által biztosított kísérleti eszközök (a döntőn).

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • meg nem engedett eszközök használata,
 • a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása,
 • a verseny helyszínének engedély nélküli elhagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny tematikája a magyarországi fizika kerettantervekre épül (7. és 8. évfolyam), a részletes tematika megtalálható a verseny honlapján a TEMATIKA menüpont alatt.
A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely Magyarországon forgalomban levő fizika tankönyv és ismeretterjesztő könyv.

A fizikatörténeti feladat témája:

 • Bay Zoltán élete, munkássága (2022-ben lesz halálának 30. évfordulója),

 • a döntőben kiegészül még Öveges József élete és munkássága ismeretével.

A felkészüléshez javasolt irodalom:

 • Megtalálható a verseny honlapján az IRODALOM menüpont alatt.

Nevezési díj:

  Magyarországi versenyzőknek 1400 Ft/tanuló.

A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, alapítvány, vagy bármely más szervezet, vagy magánszemély.

Az ELFT Titkársága az átutalásos számlák kiállítását a pótnevezés lezárulása (2021. november 12.) után kezdi meg.

Kérjük, hogy a nevezési díjat csak a számla kézhezvételét követően utalják át, a számlán szereplő adatoknak megfelelően.

  A pontos számlázási nevet és címet (aki fizetni fogja a nevezési díjat), valamint a postázási adatokat a regisztrációnál kell megadni.
  Ezekről érdeklődjenek az igazgatójuknál, vagy a gazdasági ügyintézőtől, a finanszírozótól, mert csak akkor áll módunkban sztornózni a számlát, ha mi rontottuk el a címet, vagy ha az összeg változott!
  Tankerületnek kért számla esetén kérjük, adják meg a Tankerület adószámát és az iskola tankerületi egységkódját!
  Ha Alapítványnak vagy más cégnek kérik a számlát, akkor is adják meg az adószámot!
  2020.07.01. után adószám nélkül nem lehet számlát kiállítani belföldi adóalanynak.

Kérjük, lehetőleg átutalással fizessék ki a nevezési díjat; a közlemény rovatban tüntessék fel az Öveges versenyt, az iskola nevét és városát, vagy a kézhez kapott számla sorszámát. A banknál teljesíthető készpénz befizetési megbízást kérjük mellőzni.

A feladatlapot az töltheti le, aki az 1. forduló előtt rendezi az anyagiakat és a befizetést igazoló dokumentumot elektronikusan feltölti a verseny honlapján, a PÉNZÜGY menüpontban, 2022. január 27-ig. (Bármilyen elektronikus formátum elfogadott, pl.: jpg, png, pdf, doc, ....)

A nevezés módja:

A ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon keresztüli online nevezés.

  Azon iskoláknak is, akik előző év(ek)ben már regisztráltak, ÚJRA KELL REGISZTRÁLNIUK!

  A nevezés folyamata:
   I. Iskola regisztrációja -- "NEVEZÉS ISKOLA" menüpont
   II. Versenyző(k) regisztrációja -- Iskola regisztrációja UTÁN!!
    • Bejelentkezés
    • ISKOLA ADATAI -- Tagintézmények megadása
    • ISKOLA ADATAI -- Fizika tanárok megadása
    • NEVEZÉS TANULÓ
   III. PÉNZÜGY
    Az ELFT titkársága a számlát a véglegesített nevezéshez küldi, így a pótnevezés lezárása után állítanak ki számlát!


A nevezés határideje:

  2021. november 8, pótnevezés emelt nevezési díjjal ( 2000 Ft/tanuló) 2021. november 12-ig.

  Ezt követően nevezés nem lehetséges!

  A nevezés elfogadásáról a verseny honlapján a PÉNZÜGY menüpontban és e-mailben értesítést küldünk.

  Feltétele a határidőre nevezés (az iskola és az összes induló tanuló nevezése).


A határon túli magyar anyanyelvű tanulók versenyeztetése az előző évhez hasonlóan történik.


1. (iskolai) forduló

  2022. február 1. (kedden) 1400 – 1600


Az 1. forduló témája legkésőbb 2021. szeptember 30-ig kerül meghatározásra. Tájékoztatás a verseny honlapján a TEMATIKA menüpontban.

Számolásos és teszt feladatokat kell megoldania a tanulóknak. Íróeszköz, számológép használható.

A feladatlapokat a verseny napján, 12 órától lehet letölteni a ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapról bejelentkezés után az 1. FORDULÓ – FELADATLAP menüpontban.

A feladatok szükséges számban való sokszorosítását az iskolákban kérjük elvégezni.

A javítási útmutató 2022. február 1-én 16 órától tölthető le a verseny honlapjáról bejelentkezés után az 1. FORDULÓ – MEGOLDÁS menüpontban.

A feladatok javítása helyben történik, a megírt dolgozatokat nem kell beküldeni, kérjük megőrizni a tanév végéig.


A tanulók által elért pontszámokat a ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon, bejelentkezés után az 1. FORDULÓ – STATISZTIKA menüpontban kell beírni, legkésőbb 2022. február 15-ig.

A statisztikai felületre feltöltött versenyzők száma nem lehet több a benevezett tanulók számánál!


A nevezett tanulók hiányzása esetén lehetőség van névcserét kérni az ovegesfizikaverseny@gmail.com e-mail címen.


Akik a megadott határidőig nem töltik ki a statisztikai lapot, a további versenyből kizárják magukat (a rendszer nem enged belépést az adott menüpontba).


A 2. fordulóba bekerültek nevét (a benevezettek kb. 35%-át, maximum 400 főt), a forduló helyszínét a honlapjainkon (https://ovegesfizikaverseny.samfules.hu, és a www.kfki.hu/elftaisk honlap Öveges verseny linkjén) tesszük közzé 2022. február 18-ig.


2. (megyei/fővárosi) forduló

  2022. március 22. (kedd) 1400 – 1600


Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a forduló hagyományos megrendezését, akkor online módon szervezzük azt meg.
A részletekről majd külön tájékoztatót adunk ki az érintetteknek.


A 2. fordulóban számolásos-, teszt- és fizikatörténeti (Bay Zoltán) feladatokat kell megoldania a tanulóknak. A szükséges ismeretanyag szintén 2021. szeptember 30-ig kerül meghatározásra és közzétéve a verseny honlapján a TEMATIKA menüpontban.

A feladatsor zárt borítékban érkezik a megyei (budapesti) versenyt rendező intézményhez 2022. március 17-ig.

A dolgozatokat legkésőbb másnap, március 23-án, szerdán kérjük postára adni Zubonyainé Pelka Zsuzsa titkár (ELFT 1092 Budapest, Ráday utca 18. földszint III.) címére.

A döntőbe kerültek nevét honlapjainkon (https://ovegesfizikaverseny.samfules.hu, és a www.kfki.hu/elftaisk honlap Öveges verseny linkjén) tesszük közzé 2022. április 19-ig.

A döntőbe 2022. április 22-ig kell regisztrálni a tanulót és kísérőjét, valamint megrendelni a döntőre a szolgáltatásokat.


3. forduló (országos döntő)

  2022. május 20-21-22.

  Helyszín: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium.


Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a forduló hagyományos megrendezését, akkor online módon szervezzük azt meg.
A részletekről majd külön tájékoztatót adunk ki az érintetteknek.


A döntőben a versenyzőknek számolással megoldható feladatok mellett fizikai összefüggéseket megállapító (teszt típusú) „gondolkodtató” feladatokat kell megoldani. Önállóan kell elvégezni és értékelni egy mérőkísérletet, fizikatörténeti (Bay Zoltán, valamint Öveges József élete és munkássága) kérdésekre kell válaszolni, továbbá egy bemutatott fizikai jelenségre kell magyarázatot adni. A teljes általános iskolai fizika tananyag ismerete szükséges.


A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:

  A 2. fordulóba az online kitöltött statisztikai lapon szereplő legjobbak közül, az összes benevezett kb. 35%-a, maximum 400 fő kap meghívást.

  A 3. fordulóban a legjobb, várhatóan kb. 70 versenyző vesz részt, az 1. fordulóba nevezett általános iskolában-gimnáziumban tanulók arányában.


Az eredmények közzétételének módja:

Az egyes fordulók és a döntő eredményeit a ovegesfizikaverseny.samfules.hu és a www.kfki.hu/elftaisk honlap Öveges Verseny linkjén tesszük közzé.

Az országos döntőről

 • külön kiadvány készül (többek között a következő évek felkészülését segítő céllal), amely az ELFT Titkárságán korlátozott számban beszerezhető.

 • a Fizikai Szemlében közöljük a verseny feladatait, és az elért eredményeket.

Díjazás:

Az országos döntő valamennyi résztvevője és felkészítő tanára emléklapot, a legjobb megoldók a következő kategóriáknak megfelelően:

 • számolásos feladatok,
 • tesztkérdések,
 • fizikai mérőkísérleti feladat,
 • fizikai jelenség elemző feladat,
 • fizikatörténeti feladat oklevelet kapnak.

A helyezetteket külön díjazzuk általános iskolai és középiskolai kategóriában.

Az összetett kategóriában (a teljes feladatsor megoldását figyelembe véve) várhatóan

 • a 90 % feletti eredményt 1. díjjal,
 • a 80 – 89 % közötti eredményt 2. díjjal,
 • a 70 – 79 % közötti eredményt 3. díjjal
jutalmazza a Versenybizottság.

Ettől a dolgozatok értékelése során szerzett tapasztalata alapján eltérhet a Zsűri.

Az abszolút összetett kategóriában (általános – és középiskolások közös értékelésében) a legjobb eredményt elérő versenyző és felkészítő tanára az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának erre a célra alapított Öveges Érmét kapja.

A felkészítő kollégák számára 2014-ben alapított Csákány Antalné és Rónaszéki László díjról részleteket a verseny honlapján az AKTUALITÁS menüpontban olvashatnak.

A szponzorok pénzdíjak, táborok, könyvek, vásárlási utalványok és egyéb tárgyak felajánlásával járulhatnak hozzá a versenyzők és a felkészítő tanárok díjazásához.


A szervezők elérhetősége:


Szakmai kérdésben: Pénzügyi kérdésben: Informatikai kérdésben:

Lévainé Kovács Róza
elnök

06-20-9621397

Pónya Melinda
ügyvezető

06-1-2018682

Reszegi Miklós
az online rendszer működtetője

06-70-6068704


Javasoljuk, folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapjainkat, a regisztráció alkalmával megadott e-mailjeiket és Moróné Tapody Éva hírlevelét, ahol folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a versennyel kapcsolatos aktuális tudnivalókról.


A korábbi évek versenyanyagai megrendelhetők a verseny honlapján, a kiadványok az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkárságán (06-1-201-8682, elft@elft.hu).

A járványügyi helyzet miatt online rendeztük meg 2020-ban a megyei, majd az országos döntőt és tartottunk virtuális díjkiosztót, mely megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=38ubxK1u2s0
Érdemes a nyolcadikos diákoknak megmutatni ezt a filmet!

A verseny támogatója a Kreatív Fizika Tábor, melyről további információ érhető el a https://www.facebook.com/kreativfizika/ linken. Jószívvel ajánljuk minden fizika iránt érdeklődő diáknak.

A verseny fővédnökének, a Magyar Innovációs Szövetségnek a rendezésében kerül sor az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre, melyről a részletek a https://www.innovacio.hu oldalon találhatók. Sok sikert a megmérettetéshez!