ELFT - Általános Iskolai Szakcsoport

XXXI. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny

„Utánozzuk mi is a természetet! Műszerek, gyári készülékek nélkül, a háztartásban kéznél lévő anyagok, eszközök felhasználásával állítunk elő, értünk meg jelenségeket, törvényszerűségeket.”
Öveges József          


Öveges József Fizikaverseny

A XXXI. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY KIÍRÁSA

2020-2021. TANÉV

 

A verseny meghirdetője és rendezője: Eötvös Loránd Fizikai Társulat.

Társrendezők:

 • Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

 • Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr.

A verseny célja: tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó képességek fejlesztése, stb.), a fizika tanulás népszerűsítése, kapcsolatok kialakítása az anyaországi és a határon túli résztvevők (tanárok, tanulók) között.

A verseny hivatalos nyelve: magyar

A verseny kategóriái:

 • az 1-2. fordulóban egységes (általános- és középiskolás diákok azonos feladatsort kapnak és közös az értékelés),

 • a 3. fordulóban általános- és középiskolai kategória (a bejutásban, az értékelésben)

A jelentkezés és a részvétel feltételei: részt vehet minden, legfeljebb 8. osztályos tanuló.

A versenyen használható eszköz:

 • íróeszköz,
 • számológép,
 • a rendezők által biztosított kísérleti eszközök (a döntőn).

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • meg nem engedett eszközök használata,
 • a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása,
 • a verseny helyszínének engedély nélküli elhagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny tematikája a magyarországi fizika kerettantervekre épül (7. és 8. évfolyam), a részletes tematika megtalálható a verseny honlapján a TEMATIKA menüpont alatt.
A versenyre való felkészüléshez felhasználható bármely Magyarországon forgalomban levő fizika tankönyv és ismeretterjesztő könyv.

A fizikatörténeti feladat témája:

 • Mikola Sándor és Fizikai Nobel-díjas tanítványa élete, munkássága (2021-ben lesz Mikola Sándor születésének 150. évfordulója),

 • a döntőben kiegészül még Öveges József élete és munkássága ismeretével.

A felkészüléshez javasolt irodalom:

 • Megtalálható a verseny honlapján az IRODALOM menüpont alatt.

Nevezési díj:

  Magyarországi versenyzőknek 1200 Ft/tanuló.

A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, alapítvány, vagy bármely más szervezet, vagy magánszemély.

Az ELFT Titkársága az átutalásos számlák kiállítását a pótnevezés lezárulása (2002. november 12.) után kezdi meg.

Kérjük, hogy a nevezési díjat csak a számla kézhezvételét követően utalják át, a számlán szereplő adatoknak megfelelően.

  A pontos számlázási nevet és címet (aki fizetni fogja a nevezési díjat), valamint a postázási adatokat a regisztrációnál kell megadni.
  Ezekről érdeklődjenek az igazgatójuknál, vagy a gazdasági ügyintézőtől, a finanszírozótól, mert csak akkor áll módunkban sztornózni a számlát, ha mi rontottuk el a címet, vagy ha az összeg változott!
  Tankerületnek kért számla esetén kérjük, adják meg a Tankerület adószámát és az iskola tankerületi egységkódját!
  Ha Alapítványnak vagy más cégnek kérik a számlát, akkor is adják meg az adószámot!
  2020.07.01. után adószám nélkül nem lehet számlát kiállítani belföldi adóalanynak.

Kérjük, lehetőleg átutalással fizessék ki a nevezési díjat; a közlemény rovatban tüntessék fel az Öveges versenyt, az iskola nevét és városát, vagy a kézhez kapott számla sorszámát. A banknál teljesíthető készpénz befizetési megbízást kérjük mellőzni.

A feladatlapot az töltheti le, aki az 1. forduló előtt rendezi az anyagiakat és a befizetést igazoló dokumentumot elektronikusan feltölti a verseny honlapján, a PÉNZÜGY menüpontban, 2021. január 27-ig. (Bármilyen elektronikus formátum elfogadott, pl.: jpg, png, pdf, doc, ....)

A nevezés módja:

A ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon keresztüli online nevezés.

  Azon iskoláknak, akik előző év(ek)ben már regisztráltak, ÚJRA KELL REGISZTRÁLNIUK!

  A nevezés folyamata:
   I. Iskola regisztrációja -- "NEVEZÉS ISKOLA" menüpont
   II. Versenyző(k) regisztrációja -- Iskola regisztrációja UTÁN!!
    • Bejelentkezés
    • ISKOLA ADATAI -- Tagintézmények megadása
    • ISKOLA ADATAI -- Fizika tanárok megadása
    • NEVEZÉS TANULÓ
   III. PÉNZÜGY
    Az ELFT titkársága a számlát a véglegesített nevezéshez küldi, így a pótnevezés lezárása után állítanak ki számlát!


A nevezés határideje:

  2020. november 6, pótnevezés emelt nevezési díjjal ( 2000 Ft/tanuló) 2020. november 12-ig.

  Ezt követően nevezés nem lehetséges!

  A nevezés elfogadásáról a verseny honlapján a PÉNZÜGY menüpontban és e-mailben értesítést küldünk.

  Feltétele a határidőre nevezés (az iskola és az összes induló tanuló nevezése).


A határon túli magyar anyanyelvű tanulók versenyeztetése az előző évhez hasonlóan történik.


1. (iskolai) forduló

  2021. február 2. (kedden) 1400 – 1600


Az 1. forduló témája legkésőbb 2020. szeptember 30-ig kerül meghatározásra. Tájékoztatás a verseny honlapján a TEMATIKA menüpontban.

Számolásos és teszt feladatokat kell megoldania a tanulóknak. Íróeszköz, számológép használható.

A feladatlapokat a verseny napján, 12 órától lehet letölteni a ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapról bejelentkezés után az 1. FORDULÓ – FELADATLAP menüpontban.

A feladatok szükséges számban való sokszorosítását az iskolákban kérjük elvégezni.

A javítási útmutató 2021. február 2-án 16 órától tölthető le a verseny honlapjáról bejelentkezés után az 1. FORDULÓ – MEGOLDÁS menüpontban.

A feladatok javítása helyben történik, a megírt dolgozatokat nem kell beküldeni, kérjük megőrizni a tanév végéig.


A tanulók által elért pontszámokat a ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon, bejelentkezés után az 1. FORDULÓ – STATISZTIKA menüpontban kell beírni, legkésőbb 2021. február 16-ig.

A statisztikai felületre feltöltött versenyzők száma nem lehet több a benevezett tanulók számánál!

Akik a megadott határidőig nem töltik ki a statisztikai lapot, a további versenyből kizárják magukat (a rendszer nem enged belépést az adott menüpontba).


A 2. fordulóba bekerültek nevét (a benevezettek kb. 35%-át, maximum 500 főt), a forduló helyszínét a honlapjainkon (https://ovegesfizikaverseny.samfules.hu, és a www.kfki.hu/elftaisk honlap Öveges verseny linkjén) tesszük közzé 2021. február 19-ig.


2. (megyei/fővárosi) forduló

  2021. március 09. (kedd) 1400 – 1600


Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a forduló hagyományos megrendezését, akkor online módon szervezzük azt meg.
A részletekről majd külön tájékoztatót adunk ki az érintetteknek.


A 2. fordulóban számolásos-, teszt- és fizikatörténeti (Mikola Sándor és Fizikai Nobel-díjas tanítványa) feladatokat kell megoldania a tanulóknak. A szükséges ismeretanyag szintén 2020. szeptember 30-ig kerül meghatározásra és közzétéve a verseny honlapján a TEMATIKA menüpontban.

A feladatsor zárt borítékban érkezik a megyei (budapesti) versenyt rendező intézményhez 2021. március 02-ig.

A dolgozatokat legkésőbb másnap, március 10-én, szerdán kérjük postára adni Zubonyainé Pelka Zsuzsa titkár (ELFT 1092 Budapest, Ráday utca 18. földszint III.) címére.

A döntőbe kerültek nevét honlapjainkon (https://ovegesfizikaverseny.samfules.hu, és a www.kfki.hu/elftaisk honlap Öveges verseny linkjén) tesszük közzé 2021. április 12-ig.

A döntőbe 2021. április 20-ig kell regisztrálni a tanulót és kísérőjét, valamint megrendelni a döntőre a szolgáltatásokat.


3. forduló (országos döntő)

  2021. május 14-15-16.

  Helyszín: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium.


Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a forduló hagyományos megrendezését, akkor online módon szervezzük azt meg.
A részletekről majd külön tájékoztatót adunk ki az érintetteknek.


A döntőben a versenyzőknek számolással megoldható feladatok mellett fizikai összefüggéseket megállapító (teszt típusú) „gondolkodtató” feladatokat kell megoldani. Önállóan kell elvégezni és értékelni egy mérőkísérletet, fizikatörténeti (Mikola Sándor és Fizikai Nobel-díjas tanítványa, valamint Öveges József élete és munkássága) kérdésekre kell válaszolni, továbbá egy bemutatott fizikai jelenségre kell magyarázatot adni. A teljes általános iskolai fizika tananyag ismerete szükséges.


A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:

  A 2. fordulóba az online kitöltött statisztikai lapon szereplő legjobbak közül, az összes benevezett kb. 35%-a, maximum 500 fő kap meghívást.

  A 3. fordulóban a legjobb, várhatóan kb. 70 versenyző vesz részt, az 1. fordulóba nevezett általános iskolában-gimnáziumban tanulók arányában.


Az eredmények közzétételének módja:

Az egyes fordulók és a döntő eredményeit a ovegesfizikaverseny.samfules.hu és a www.kfki.hu/elftaisk honlap Öveges Verseny linkjén tesszük közzé.

Az országos döntőről

 • külön kiadvány készül (többek között a következő évek felkészülését segítő céllal), amely az ELFT Titkárságán korlátozott számban beszerezhető.

 • a Fizikai Szemlében közöljük a verseny feladatait, és az elért eredményeket.

Díjazás:

Az országos döntő valamennyi résztvevője és felkészítő tanára emléklapot, a legjobb megoldók a következő kategóriáknak megfelelően:

 • számolásos feladatok,
 • tesztkérdések,
 • fizikai mérőkísérleti feladat,
 • fizikai jelenség elemző feladat,
 • fizikatörténeti feladat oklevelet kapnak.

A helyezetteket külön díjazzuk általános iskolai és középiskolai kategóriában.

Az összetett kategóriában (a teljes feladatsor megoldását figyelembe véve) várhatóan

 • a 90 % feletti eredményt 1. díjjal,
 • a 80 – 89 % közötti eredményt 2. díjjal,
 • a 70 – 79 % közötti eredményt 3. díjjal
jutalmazza a Versenybizottság.

Ettől a dolgozatok értékelése során szerzett tapasztalata alapján eltérhet a Zsűri.

Az abszolút összetett kategóriában (általános – és középiskolások közös értékelésében) a legjobb eredményt elérő versenyző és felkészítő tanára az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának erre a célra alapított Öveges Érmét kapja.

A felkészítő kollégák számára 2014-ben alapított Csákány Antalné és Rónaszéki László díjról részleteket a verseny honlapján az AKTUALITÁS menüpontban olvashatnak.

A szponzorok pénzdíjak, táborok, könyvek, vásárlási utalványok és egyéb tárgyak felajánlásával járulhatnak hozzá a versenyzők és a felkészítő tanárok díjazásához.


A szervezők elérhetősége:


Szakmai kérdésben: Pénzügyi kérdésben: Informatikai kérdésben:

Lévainé Kovács Róza
elnök

06-20-9621397

Pónya Melinda
ügyvezető

06-1-2018682

Reszegi Miklós
az online rendszer működtetője

06-70-6068704


Javasoljuk, folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapjainkat, a regisztráció alkalmával megadott e-mailjeiket és Moróné Tapody Éva hírlevelét, ahol folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a versennyel kapcsolatos aktuális tudnivalókról.


A korábbi évek versenyanyagai megrendelhetők a verseny honlapján, a kiadványok az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkárságán (06-1-201-8682, elft@elft.hu).

A járványügyi helyzet miatt online rendeztük meg 2020-ban a megyei, majd az országos döntőt és tartottunk virtuális díjkiosztót, mely megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=38ubxK1u2s0
Érdemes a nyolcadikos diákoknak megmutatni ezt a filmet!

A verseny támogatója a Kreatív Fizika Tábor, melyről további információ érhető el a https://www.facebook.com/kreativfizika/ linken. Jószívvel ajánljuk minden fizika iránt érdeklődő diáknak.

A verseny fővédnökének, a Magyar Innovációs Szövetségnek a rendezésében kerül sor a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre, melyről a részletek a https://www.innovacio.hu oldalon találhatók. Sok sikert a megmérettetéshez!